0
plc
ماژول وردی آنالوگ FBS-6AD تماس بگیرید
FBS-6AD
ماژول وردی و خروجی آنالوگ FBS-4A2D تماس بگیرید
FBS-4A2D
ماژول خروجی آنالوگ FBS-4DA تماس بگیرید
FBS-4AD
برد آنالوگ FBS-B4AD تماس بگیرید
FBS-B4AD
برد آنالوگ FBS-B2A1D تماس بگیرید
FBS-B2A1D
برد آنالوگ FBS-B2DA تماس بگیرید
FBS-B2DA
کارت ورودی دیجیتال سری FBSاز برندFAREK تماس بگیرید
FBS-8X
کارت ورودی وخروجی دیجیتال سری FBS-FATEK تماس بگیرید
FBS-16XYR
FBS-7SG1 درایور نمایش یک گروه تماس بگیرید
FBS-7SG1
درایور نمایشگر FBS-7SG2 تماس بگیرید
FBS-7SG2
کنترل CNC FBS-30GM ناموجود
FBS-30GM
ماژول ورودی ترموکوپل FBS از FATEK تماس بگیرید
FBS-2TC
ورودی ترموکوپل FBS-6TC تماس بگیرید
FBS-6TC
ماژول ورودی FBS-16TC تماس بگیرید
FBS-16TC
ورودی سنسور دما FBS-6RTD ازFATEK تماس بگیرید
FBS-6RTD
ماژول ورودی سنسور دما FBS-16RTD از FATEK تماس بگیرید
FBS-16RTD
ماژول ورودی پتانسیومتر FBS-4PT تماس بگیرید
FBS-4PT
CPU 1211C DC/DC/DC تماس بگیرید
6ES7211-1AE40-0XB0
CPU 1211C AC/DC/RLY تماس بگیرید
6ES7211-1BE40-0XB0
CPU 1211C DC/DC/RLY تماس بگیرید
6ES7211-1HE40-0XB0
CPU 1214C AC/DC/RLY تماس بگیرید
6ES7214-1BE30-0XB0
CPU 1214C DC/DC/DC تماس بگیرید
6ES7214-1AE30-0XB0
CPU 1214C DC/DC/RLY تماس بگیرید
6ES7214-1HE30-0XB0
CPU 1217C DC/DC/DC تماس بگیرید
6ES7217-1AG40-0XB0
CPU 1215C DC/DC/DC تماس بگیرید
6ES7215-1AG40-0XB0
CPU 1215C AC/DC/RLY تماس بگیرید
6ES7215-1BG40-0XB0
CPU 1215C DC/DC/RLY تماس بگیرید
6ES7215-1HG40-0XB0
CPU 1212C DC/DC/DC تماس بگیرید
6ES7212-1AE40-0XB0