0

اتوماسیون صنعتی PLC زیمنس

نویسنده: سجاد شیرازی 22 آذر 1399
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
نویسنده: پشتیبان 19 آبان 1399
زیمنس S7-200
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)
نویسنده: اسماعیل سپیانی 19 آبان 1399
زیمنس S7-1500 SIEMENS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
نویسنده: اسماعیل سپیانی 23 آبان 1399
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (2 رای)
نویسنده: اسماعیل سپیانی 26 آبان 1399
plc s7-400 زیمنس
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)